Privacy Policy

Privacy Policy

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf dit jaar dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Dus Zundapp.org moet zich daar aanhouden. Privacy Policy geldt voor de bezoekers van de website http://www.zundapp.org/ de domeinnaam is van de Zündapp.org.

Beheer

De website http://www.zundapp.org/ wordt gehost bij https://www.123-webhost.nl/ Het bijhouden van de site gebeurd door Zundapp.org zelf.
De contactgegevens zijn te vinden op Zundapp.org.
Wanneer iemand om privacy belangen zijn foto of portret wil laten verwijderen, moet hij dat doen via contactformulier van Zundapp.org. Overigens de Privacy Policy van 123 Webhost zijn in deze link te vinden.

Gegevens van bezoekers

De gegevens die voortkomen bezoeken aan https://www.zundapp.org/ worden bewaard, maar wel anoniem. Wekelijks worden er back-ups gemaakt van de gehele website.
Zundapp.org hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Zundapp.org heeft een eigen Privacy beleid.
En zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Zundapp.org houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn beschreven in dit Privacy policy.
– Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn bedoelt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Als Zundapp.org zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy hier vragen over zijn neem dan contact op met Zundapp.org

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy kunnen terecht bij http://www.zundapp.org/ via het contactformulier.

Disclaimer

http://www.zundapp.org/ is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen.

De Privacy Policy is voor bezoekers en geldt voor iedereen die de website bezoekt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft geven wij nooit aan derde partijen..

Bewaartermijn

Zundapp.org bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.